Een goede start met uw puppy of adoptiehond!

Op deze pagina kunt u enkele handige tips vinden voor de eerste dagen met uw puppy of adoptiehond. 

Goed begonnen is half gewonnen ! 

Gewenning 

Uw hond moet aan van alles wennen: de geluiden in de tuin, de geur van uw huis, de aanwezigheid van andere dieren, de keukengeluiden (bv. dampkap), het verkeer in de straat, de bench/puppyren en nog zoveel meer. Uw puppy of adoptiehond moet al deze nieuwe indrukken kunnen verwerken. Daarom laat u de eerste dagen/weken best alle extra prikkels (bezoek, uitstapjes) achterwege. 

Laat uw hond wennen aan u, het gezin, het huis, de tuin en eventuele andere huisdieren. Een nieuwe thuis is stresserend. Houd daarom rekening met een aanpassingsperiode voor de hond van een 3 tot 6 tal maanden.

Laat uw hond de eerste dagen niet alleen achter. Bij het gewenningsproces van uw hond komt het er dus vooral op neer dat u rustig aanwezig bent, uw hond goed observeert en dat u ingrijpt als uw hond zicht niet oké voelt. Honden kunnen op allerlei manieren laten zien dat ze zich niet op hun gemak voelen: achter uw benen gaan zitten, tegen u op gaan springen, piepen, janken, wegduiken, lage houding. Uw hond heeft steun nodig. In dat geval mag u uw hond geruststellen: hurk even, praat rustig tegen hem en biedt de steun die hij nodig heeft. Zo leert uw hond dat u en uw gezinsleden een veilige haven zijn.  

U kunt uw hond helpen door er te zijn voor hem zonder dat u druk legt, zonder moeten. Geef uw hond tijd, routine, rust en de kans om u en uw gezinsleden te leren kennen. Het gewoon samen zijn, zonder meer, is van groot belang tijdens de gewenningsperiode. 

Routine & voorspelbaarheid

Routine en voorspelbaarheid zorgen ervoor dat uw hond minder stress ervaart. Het biedt duidelijkheid waardoor uw hond weet wat hij kan verwachten. Uw dagelijkse handelingen zullen voor hem vertrouwd worden. Na verloop van tijd kent uw hond al heel wat van uw gewoontes. 

Volg iedere dag ongeveer dezelfde routine: 

  • Vaste momenten/volgorde van activiteit bv. Wanneer krijgt uw hond zijn eten? Hoeveel keer per dag gaat u uw hond uitlaten?
  • Handelingen steeds op dezelfde manier uitvoeren bv. uw hond begroeten, harnas aandoen 
  • Alle activiteiten aankondigen en afsluiten bv. "We gaan wandelen" en "Gedaan"

U kunt vaste routines volgen voor het geven van maaltijden, het uitlaten van uw hond, het spelen of trainen met uw hond, het slapengaan, het begroeten van uw hond, ... . 

Rust

De eerste dagen wordt uw hond overspoeld door nieuwe indrukken en prikkels. Geen wonder dus dat hij veel slaap en rust nodig heeft.

Begeleid uw hond naar zijn veilige, comfortabele rustplaats. Het is belangrijk dat u zijn rustplaats aanwijst zodat uw hond weet waar hij naartoe kan als hij vermoeid of gestrest is.

Een veilige, comfortabele plaats?

  • De veilige plaats bevindt zich in een ruimte waar de hond zich comfortabel voelt (meestal in de leefruimte)
  • De hond voelt zich er veilig (niet te druk, toch dicht bij het gezin, een plaats waar de hond zelf kiest om veel te zijn)
  • De rustplaats is comfortabel ingericht met een kussen, dekentje, mand
  • Als de hond aan het rusten is op zijn veilige plaats dan gaat u de hond niet storen
  • De veilige plaats is altijd bereikbaar voor de hond
  • Bij voorkeur heeft uw hond minstens 2 à 3 veilige, comfortabele rustplaatsen 

Voeding

Neem bij voorkeur voeding mee van bij de fokker, van in het asiel, van bij de vorige eigenaar. 

U schakelt over naar het nieuw voer over een periode van één week. 

Schema overschakelen oud naar nieuw voer: 

Dag 1 - 2:          75% oud voer - 25% nieuw voer 

Dag 3 - 4:          50% oud voer - 50% nieuw voer 

Dag 5- 6:           25% oud voer - 75% nieuw voer 

Dag 7:                100% nieuw voer 

Biedt bovendien voldoende kauwmateriaal aan. Kauwen ontspant de hond.